محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا لوازم اندازه گیری لوازم اندازه گیری تابلویی فیز (FASE) ایتالیا 90 درجه - سری C فرکانس متر های عقربه ای و شانه ای

فرکانس متر های عقربه ای - سری MC-Hz

دقت 1٪ + مصرف خود در مورد 4VA ولتاژ فرکانس وسیعی 50HZ 45 + 55 وسیعی 60Hz قدرت 55 + 65 100 ولت 50 E وسیعی 60Hz قدرت 45 + 65 110V وسیعی از 100Hz 95 + 105 220V 200 هرتز 195 + 205 380V 400 هرتز 395 + 405

اطلاعات بیشتر