محصولات محصولات یونی دیتا (Unidata) ایتالیا لوازم اندازه گیری آنالوگ پنل میترهای کنتاکت

مدل: Q96C

CARATTERISTICHE GENERALI Questi strumenti comprendono - equipaggio a bobina mobile - amplifi catore con ritardo regolabile da 0 ÷ 20 sec. - LEDs indicatori di intervento - barra luminosa regolabile mediante potenziometro da 0 ÷ 100% - uscita relè con contatti in scambio

اطلاعات بیشتر