محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا لوازم اندازه گیری لوازم اندازه گیری تابلویی فیز (FASE) ایتالیا 90 درجه - سری C ماکزیمم دیماند میتر

ماکزیمم دیماند میتر سری THE

2،5VA خود مصرف دقت 3٪ اضافه بار 20٪ زمان تاخیر 15min یا 8min یا 5min اتصال در CT / SA یا / 1A به عنوان مثال مقیاس: 10/5 فوندا اسکالا 12A، 50/5 فوندا اسکالا 60A

اطلاعات بیشتر

ماکزیمم دیماند میتر Combined سری THEC

خود مصرف: 2،5VA دقت: 3٪ در حال حرکت دقت جنبش آهن: 1،5٪ اضافه بار: 20٪ زمان تاخیر 15min یا 8min یا 5min اتصال در CT / SA یا / 1A مقیاس به عنوان مثال: 10/5 فوندا 12A اسکالا، 50/5 فوندو 60A اسکالا

اطلاعات بیشتر