محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا لوازم اندازه گیری لوازم اندازه گیری تابلویی فیز (FASE) ایتالیا 90 درجه - سری C آمپرمتر و ولت متر moving iron - AC

آمپرمتر - سری C

شدت جریان برق - C سری دقت: Classe اعلام 1،5 ولتاژ کار: 60Hz قدرت 40 ÷ مصرف خود: 1،1 VA اتصال مستقیم: 1-1، 5-2،5-4-5-6-1 0-15-20-25-30-40-50-60 (اتصال در CT / SA یا / 1A: 10-15-20-25-30-40-50-60-1 00 (FINO 12kA

اطلاعات بیشتر

ولت متر - سری C

ولت متر - C سری دقت: Classe اعلام 1،5 ولتاژ کار: 60Hz قدرت 40 ÷ مصرف خود: 3 VA اتصال مستقیم: 10-15-25-40-60-1 00-150-250-300-400-500-600V اتصال در VT / 100V یا / 110V: ...... J100V، ..... J110V

اطلاعات بیشتر