محصولات محصولات تک سیستم (Tecsystem) ایتالیا کنترل دمای ترانسفورماتور های MV خشک و cast resin (کست رزین)

مد ل:T119

رله حفاظتی ترانسفورماتور هاي خشک وMV Cast Resin کنترل کننده دماي ترانسفورماتور با استفاده از سنسور دماي 100 Ptاین رله را بسیار ساده و اقتصادي می گرداند وابستگی واحد مدیریت آن به یک میکروکنترلر باعث داشتن سطح بالایی از قابلیت اطمینان می گردد. ضریب نفوذ 45 IP-ذخیره دیتا : حداقل 10 سال- Burden : 2VA

اطلاعات بیشتر

مدل :T154

رله حفاظتی ترانسفورماتور خشک و Cast Resin فراهم کننده کنترل دماي ترانسفورماتور سه فاز داراي 4 کانال ورودي براي اتصال 4 سنسور PT100 قادر به نمایش دما و خطاي رخ داده در هر یک از کانال ها (هر یک از سنسورهاي PT100) در هر لحظه ضریب نفوذ IP65 - ذخیره دیتا : حداقل 10 سال - Burden : 4VA داراي تغذیه 24 تا 240 Vac-dc

اطلاعات بیشتر

مدل :NT 539

رله حفاظتی ترانسفورماتور هاي خشک وCast Resin : 3 عدد از مدل T154 تنها در یک Unit با قابلیت نظارت دماي 3 ترانسفورماتور به طور خاص طراحی شده براي کنترل ترانسفورماتور هاي با بیش از 3 سیم پیچ همانند اینکه در Conversion DC/AC Plant/System استفاده شده ضریب نفوذ IP54-ذخیره دیتا : حداقل 10 سال-Burden : 6VA این رله همچنین قابلیت کنترل دماي سیستم هاي توزیع LV/MV با ترانسفورماتور هاي سه فاز را دارد. داراي 9 ورودي سنسور Pt100 و داراي تغذیه 24تا240 Vac-dc

اطلاعات بیشتر

مدل: NT935

رله حفاظتی ترانسفورماتور هاي خشک و Cast Resin همانند مدلT154 قابلیت نظارت دماي ترانسفورماتور دارد ولی همراه با سیستم هاي ارتباطی امکان تغییر همه Setting های بین Relays thresholds ضریب نفوذرIP65-ذخیره دیتا : حداقل 10 سال-Burden : 4VA 4ورودي براي Pt100 sensor به منظور نظارت دماي سیم پیچ ها و همچنین دماي محیط ( 4 کانال) قادر به ارتباط با Network از طریق پروتکل Tecsybus و داراي تغذیه 24 تا 240 Vac-dc

اطلاعات بیشتر

مدل : VRT200

رله حفاظتی ترانسفورماتور خشک وCast Resin و موتور هاي الکتریک توسعه یافته براي موتور هاي الکتریکی به خصوص آنهایی که مجهز به سیستم تهویه هستند قابلیت شناساییFault هاي موتور توسط تغییرات ارزیابی شده ضریب نفوذ IP65- ذخیره دیتا :حداقل 10 سال-Burden : 5VA حفاطت و عملکرد سیستم هاي تهویه ترانسفورماتورهايCast Resinدر این مدل پیاده سازي شده داراي تغذیه 230 Vac و همچنین ورژن داراي تغذیه 12Vac-dc برای Motor Powerاز 85 تا 260 ولت ac (مدلVRT200-U) مجهز به LED هایی برای Visual anomalies indication and FAULT relay for signal anomalies فن ها به صورت Remote(توسط ورودی dry contact) یا به صورت Local (توسط Front Push Button) می تواند به کار بیفتد

اطلاعات بیشتر

مدل : NT511

رله حفاظتي ترانسفورماتور های خشک و( Cast Resin MV) يک مدل ترکيبي برای کنترل دماي ترانسفورماتور و همچنين Power برای سيستم های خنک کننده دارای شش خروجي FAN که هر کدام : (230 Vac 50/60 Hz 1.5 Amp ) ضريب نفوذ IP54 - ذخيره ديتا : حداقل 10 سال - Burden : 6VA هر فن محافظ شده توسط يک فيوز و در صورت خطا، اين مدل سيگنال Fault ايجاد مي کند 4 ورودی برای Pt100 sensor به منظور نظارت دمای سیم پیچ ها و همچنین هسته يا دمای محیط (4 کانال) دارای option های : خروجي آنالوگ 4-20 mA و Rs485 و هر دو Option با هم (مدل NT511-AD) دارای تغذيه 230 ولت

اطلاعات بیشتر

مدل: NT935-IR + TIR409

رله حفاظتي ترانسفورماتور های روغنی و هرمتیک کنترل کننده روغن و دمای سیم پیچ های ترانسفورماتور روغنی اندازه گیری مستقیم دمای روغن و محاسبه دمای سیم پیچ ها با به همراه داشتنload current بوسیله الگوریتم تصویر برداری حرارتی Tecsystem ضريب نفوذ IP65 - ذخيره ديتا : حداقل 10 سال - Burden : 6VA 1 ورودی برایdouble Pt100 sensor به منظور اندازه گیری دمای روغن و 1 ورودی برای جریان ترانسفورماتور (ماکزیمم 5 آمپر) به منظور Load current قادر به دسترسی به صورت remote توسط پروتکل Tecsybus و دارای تغذيه 24 تا 240 Vac-dc

اطلاعات بیشتر

مدل: NW2004 + NW4004C

Bluetooth™ solution for those who want to monitor the temperature of motors and transformers without using cables. Just connect the Pt100 sensors to the transmitter NW4004C located near the electrical machine and the NW2004 unit will communicate with a remote signal that covers up to 500 meters (in open field). The NW4004C is equipped with 4 Pt100 inputs, but it is also available with 8 channels (NW4008C). The unit NW2004 has 4 protection relays: ALARM relay to give a signal for high temperatures, TRIP relay to disconnect the transformer in case it reaches the maximum threshold, FAN relay to start the ventilation system, FAULT relay to signal eventual failures. UNIVERSAL POWER SUPPLY: with input from 24 to 240 Vac-dc OPTIONS Possibility of installation in a DIN 43880 box

اطلاعات بیشتر

مدل:T30

- وسيله ای ساده برای کنترل حرارت ترانسفورماتورهای خشک و LV and MV) Cast Resin) - قابليت استفاده بسيار ساده خصوصاً برای ترانسفورماتور ها با سايز کوچک و متوسط - دارای 2 کانال ورودی برای اتصال 2 سنسور PT100 - قابليت نمايش و مديريت ديتا به وسيله LED های متفاوت - Burden : 2 VA - دارای تغذيه 230Vac - موجود با تغذیه 120Vac

اطلاعات بیشتر

مدل:T2612-B

رله حفاظتي ترانسفورماتور های خشک و Cast Resin (MV) يک مدل ترکيبي برای کنترل دماي ترانسفورماتور و همچنين Power برای سيستم های خنک کننده دارای دو خروجي FAN با ماکزيمم ظرفيت 16 آمپر که به صورت Manual قابل activate هستند ضريب نفوذ IP65 - ذخيره ديتا : حداقل 10 سال - Burden : 7VA دارای ساختار فلزی طراحي شده برای نصب در درب پنل يا جعبه فلزی ترانسفورماتور 4 ورودی برای Pt100 sensor به منظور نظارت دمای سیم پیچ ها و همچنین هسته يا دمای محیط (4 کانال) دارای option های : خروجي آنالوگ 4-20 mA (مدل T2612-C) و Rs485 (مدل T2612) و هر دو Option با هم (مدل T2612-AD) دارای رنج -40°C to +200°C: مناسب برای به کار بردن در آب و هوای نامتعادل - دارای تغذيه 120 يا 240 ولت

اطلاعات بیشتر

مدلVRT600

رله حفاظتي ترانسفورماتور خشک و Cast Resin و موتور های الکتریک توسعه یافته برای موتور های الکتریکی به خصوص آنهایی که مجهز به سیستم تهویه هستند قابلیت شناسایی Fault های موتور توسط تغییرات ارزیابی شده حفاظت و اجرای سيستم تهويه برای ترانسفورماتور های Cast Resin در يک دستگاه دارای 6 خروجي - قادر به راه انداختن 6 فن ضريب نفوذ IP65 - ذخيره ديتا : حداقل 10 سال - Burden : 7,5VA حفاطت و عملکرد سیستم های تهویه ترانسفورماتورهای Cast Resin در این مدل پیاده سازی شده دارای تغذیه 230 Vac و همچنین ورژن دارای تغذیه12 Vac-dc برای Motor Power از 85 تا 260 ولت ac (مدل VRT600-U) مجهز به LED هایی برای Visual anomalies indication and FAULT relay for signal anomalies فن ها به صورت Remote (توسط ورودی dry contact) یا به صورت Local (توسط Front Push Button ) می توانند به کار بیفتند.

اطلاعات بیشتر

مدل:T1168

T1168 is an electronic microprocessor based unit specifically designed to control the temperature of dry type and cast resin LV/MV transformers. The unit, compact and simple, is studied for the direct installation on the machine and on the transformer box. It is equipped with 3 inputs for 2 wires Pt100 sensors for the temperature control of the transformer three phases, a graduated led bar to indicate the temperature and 2 output relays for ALARM/FAULT and TRIP of the machine.

اطلاعات بیشتر

مدل: VRT300

رله حفاظتي ترانسفورماتور خشک و Cast Resin و موتور های الکتریک توسعه یافته برای موتور های الکتریکی به خصوص آنهایی که مجهز به سیستم تهویه هستند قابلیت شناسایی Fault های موتور توسط تغییرات ارزیابی شده حفاظت و اجرای سيستم تهويه برای ترانسفورماتور های Cast Resin در يک دستگاه دارای 3 خروجي - قادر به راه انداختن 3 فن

اطلاعات بیشتر