محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان سیستم های مدیریت منبع کامل مبدل (کانورتر) / رکتیفایر

85659

MDD DC / DC-مبدل حالت سوئیچ MDD DC / DC مبدل حالت سوئیچ در: 24VDC OUT: 2x15V / 0،25ADC

اطلاعات بیشتر

85655

MDD DC / DC مبدل حالت سوئیچ در: 24VDC OUT: 24V / 0،3 ADC

اطلاعات بیشتر