محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان سیستم های مدیریت منبع کامل اوپتوکوپلر / سمی کنداکتور ( نیمه رساناها)

503398

IN: 53 VDC - OUT: 45 VDC / 1.2 A Art.No .: 503398 وزن: 0.024 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر