محصولات محصولات کوبلر (Kuebler) آلمان اسلیپ رینگ

اسلیپ رینگ

ساختار مدولار، Bearingless سیستم مدولار انتقال تماس، جمع و جور و کم تعمیر و نگهداری