محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان سیستم های ورودی و خروجی اینترفیس MASI20

اینترفیس MASI20

راه حل نصب و راه اندازی با AS-رابط بسیار آسان است. سیستم به سرعت نصب شده است، بسیار انعطاف پذیر و ارائه فن آوری کارآمد می باشد. MASI00 / 20 در کابینه انتخاب ما را از ماژول برای حداکثر تراکم سیگنال در فضای کوچک است.