محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان اینترفیس اینترفیس کنترل کابینت MPV

اینترفیس کنترل کابینت MPV

از دست نخواهید اتصال اتصال سیستم های فیلدباس به کابینت برای نگهداری روز به روز مهم است. اما رابط کاربری است به دوام برای اطمینان از انتقال داده ها قابل اعتماد. سیستم ورود کابل Modlink MPV آن را ممکن است به استفاده از cordsets قبل از سیم کشی به منظور کاهش زمان راه اندازی و سرعت بخشیدن به روند تعمیر و نگهداری.