محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان سیستم های مدیریت منبع کامل اوپتوکوپلر

اوپتوکوپلر

میلیون ها نفر از چرخه سوئیچینگ بدون هر گونه لباس Optocouplers استفاده می شود برای ترکیب سطوح سیگنال های مختلف و یا برای منزوی یک سیگنال از دیگری است. آنها را فراهم انتقال سیگنال نوری بین ورودی و خروجی، و بنابراین، آنها هرگز فرسوده.