محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان سیستم های مدیریت منبع کامل ماژول ریداندنسی MB

ماژول ریداندنسی MB

بهترین و آپ تایم ماشین سیستم های انرژی اغلب redundantly با دو قدرت به منظور دستیابی به بالاترین زمان دستگاه اجرا طراحی شده است. ماژول افزونگی فعال Murrelektronik است، MB افزونگی تعادل، جدا دو واحد منبع تغذیه مستقل و تولید یک 24 V ولتاژ کنترل DC کار برکنار شده.

67072

MKS-LDP 5/1300 - 1 M ماژول دیود نصب و راه اندازی راه آهن / پیچ نوع ترمینال

اطلاعات بیشتر

85396

IN: 24VDC / 2x20ADC OUT: 24V / 20-40ADC

اطلاعات بیشتر