محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا تجهیزات جانبی ترانسدیوسرهای اندازه گیری ترانسدیوسر های تابلویی متناوب

mod. CCA/a

ALTERNATE CURRENT - Self-supply ابعاد کلی:     72 * 144 * 85 میلی متر مسکن:     مواد خود خاموش دقت:     استاندارد 1٪، 0.5٪ مربوط به درخواست دمای کار:     0 - 50 ° C عایق بین:     ورودی - خروجی: 2 کیلو ولت / 1 دقیقه در فرکانس 50 هرتز     ورودی - ورودی Aux. عرضه: 2 کیلو ولت / 1 دقیقه در فرکانس 50 هرتز ولتاژ آزمون:     4 کیلو ولت / 1 دقیقه در فرکانس 50 هرتز استانداردهای مرجع:     مطابق با استاندارد IEC، PUBL. 348، VDE0411، DIN 40050 بار مستقل جریان مستقیم

اطلاعات بیشتر