محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا تجهیزات جانبی ترانسدیوسرهای اندازه گیری 1 ماژول Rail DIN