محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا تجهیزات جانبی لوازم جانبی برای ابزار AC سفارشی

mod. 3TV3

ابعاد کلی:     170 * 110 x 52 میلی متر فرکانس:     50 - 60 هرتز ولتاژ ثانویه:     100 V عامل ولتاژ:     1.2 مداوم بالاترین ولتاژ سیستم:     0.72 کیلو ولت تا 600V     1.44 کیلو ولت تا 1000V ولتاژ آزمون یک دقیقه بین اولیه و ثانویه:     3KV تا 600V، 6KV تا 1000V حفاظت ورودی: فیوز

اطلاعات بیشتر

mod. 3TV3N

ابعاد کلی:     170 * 110 x 52 میلی متر فرکانس:     50 - 60 هرتز ولتاژ ثانویه:     100 V عامل ولتاژ:     1.2 مداوم بالاترین ولتاژ سیستم:     0.72 کیلو ولت تا 600V     1.44 کیلو ولت تا 1000V ولتاژ آزمون یک دقیقه بین اولیه و ثانویه:     3KV تا 600V، 6KV تا 1000V حفاظت ورودی:     فیوز

اطلاعات بیشتر