محصولات محصولات روالکو (Revalco) ایتالیا جریان دستگاه محافظ

برقگیرها

توضیحات محصول کلاس B + C، C، D تخلیه اسمی کنونی (در) 10KA، 20kA، 25kA، ماکزیمم جریان تخلیه (IMAX) 40kA، 50kA، 60kA، 100kA ولتاژ 150 / 200V، 275 / 350V، 320 / 420V، 440 / 580V AC 550، 1000V DC درجه حفاظت <0،9kV <1،5kV، 1،9kV، <2،2kV از راه دور تماس با S / N

اطلاعات بیشتر