محصولات محصولات روالکو (Revalco) ایتالیا رله حفاظتی ترانسفورماتور حلقوی کنونی

ترانسفورماتورحلقوی کنونی

توضیحات محصول این Toroidals شناسایی جریان های خطا، حتی از مقادیر بسیار کم نسبت 50 / 0،1A قطر 23، 35، 60، 80، 110، 160، 210 میلی متر داخلی نوع بسته، تقسیم هسته

اطلاعات بیشتر