محصولات محصولات روالکو (Revalco) ایتالیا ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورماتور

ترانسفورماتور ولتاژ

توضیحات محصول دا ولتاژ اولیه 100 800V 100V ولتاژ ثانویه، 100V: rad3، 110V، 110V: rad3 قدرت 3VA، 6VA، 10VA، 20VA کلاس دقت 0،5

اطلاعات بیشتر