محصولات محصولات روالکو (Revalco) ایتالیا ترانسفورماتور اندازه گیری Shunt

Shunt

توضیحات محصول اولیه دا کنونی 1 6000A ثانویه 60mV کنونی، 150mV رفع پک با پیچ و مهره

اطلاعات بیشتر