محصولات محصولات روالکو (Revalco) ایتالیا لوازم اندازه گیری آنالوگ ولت متر DC Current 90° Scaleplate

90° Scaleplate

توضیحات محصول در برنامه های کاربردی جریان مستقیم، به کنترل دولت در حال حاضر به سرعت و بصری. در حال حرکت کویل بار 1000Ohm / V کلاس دقت 1،5 وزن (kg) 0،20 ورودی مستقیم 50،60،100،150mV - 10،40،100،150،300V ابعاد 48 × 48، 72 × 72، 96 × 96 ظرفیت های مختلف به درخواست

DC Voltmeter 90°

توضیحات محصول در برنامه های کاربردی جریان مستقیم، به کنترل دولت در حال حاضر به سرعت و بصری. در حال حرکت کویل بار 1000Ohm / V کلاس دقت 1،5 وزن (kg) 0،20 ورودی مستقیم 50،60،100،150mV - 10،40،100،150،300V ابعاد 48 × 48، 72 × 72، 96 × 96 ظرفیت های مختلف به درخواست

اطلاعات بیشتر