محصولات محصولات فاین تک (Fine Tek) تایوان بریر ایمنی

بریر ایمنی

مانع امنیتی جداگانه فراهم می کند منبع تغذیه را به فرستنده های واقع در منطقه خطرناک و ارسال سیگنال جریان خروجی جداگانه به منطقه امن. حداکثر ورودی 0 ~ 20mA که می تواند به خروجی های مختلف آنالوگ مانند 0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA / 0 ~ 5V / 0 ~ 10V تبدیل شود.