محصولات محصولات فاین تک (Fine Tek) تایوان سیستم مدیریت مواد

سیستم مدیریت مواد

سری MMS یک سیستم خطی سیستم مدیریت مواد است که شامل دو بسته نرم افزاری طراحی شده برای اجرا بر روی اکثر رایانه های شخصی است. این شامل سیستم مدیریت مواد موجودی سطح مخزن MMS-TL و سیستم مانیتورینگ دمای دانه MMS-TLA می باشد.