محصولات محصولات فاین تک (Fine Tek) تایوان فلومیتر

فلومیتر

Fluid Meter Wheel به طور عمده با استفاده از اصل تیغه های دوار برای اندازه گیری جریان. عمدتا توسط ظرفیت برگ تیغه محاسبه می شود. در طراحی ساختاری محصول، تیغه برگ باید بتواند تغییر کافی در سرعت خطی 0 ~ 10m / s را بدست آورد. طراحی ظاهری مینیاتور کردن حجم آن. در محدوده الزامات عملکرد، شوک کامل نیست. سنسور نیاز به اندازه گیری واقعی برای دریافت سیگنال جریان واقعی، حذف بلبرینگ، خطای ضریب اصطکاک محوری و مقاومت برشی تیغه است. ارزش K را بخوانید. تجهیزات آزمایش جریان شرکت، Testable 10mm ~ 300mm دهانه قطر سنسور جریان.