محصولات محصولات فاین تک (Fine Tek) تایوان سوئیچ سطح

سوئیچ سطح

سوئیچ سطح با خروجی تماس الکتریکی در یک سطح مایع، پودری یا فله خاص اگر رسانه مورد نظارت قرار گرفته، بالا برود یا در زیر افتاده باشد.