محصولات محصولات ژاکوئت (یاکه)(JAQUET) ALPHABOX

ALPHABOX

ALPHABOX چیست؟ ALPHABOX سیستم تشخیص پیش بینی یاکیت برای موتورهای احتراق است و تنها نیاز به سیگنال ورودی از یک سنسور سرعت میل لنگ به تجزیه و تحلیل ارتعاشات پیچشی به عنوان نشانه های اولیه از شکست مکانیکی در موتور خود را.

اطلاعات بیشتر