محصولات محصولات ژاکوئت (یاکه)(JAQUET) Safety Systems

سیستم های ایمنی

راه حل SIL2 و SIL3 یاکیت ارائه شده است چرخش سیستم های حفاظت دستگاه به مدت 50 سال. جدید SIL2 و SIL3 سیستم های ماژول در حال حاضر تحت توسعه برای دیدار با خواسته دقیق در حال حاضر و آینده - و نه فقط برای سرعت.

اطلاعات بیشتر