محصولات محصولات ژاکوئت (یاکه)(JAQUET) Standard Sensors (Greenline)

استاندارد سنسور (Greenline

خانواده GreenLine ما از سنسور سرعت استاندارد صنعتی وظیفه انتخاب راه حل مناسب برای سنجش برنامه های کاربردی اندازه گیری سرعت خاص تا حد زیادی ساده. طیف گسترده ای از اندازه های مسکن و فن آوری های مختلف سنجش از اغلب اجتناب از نیاز به سفارشی کالا و بنابراین به خصوص برای کاربران نهایی و OEM ها کوچک مناسب است. سنسور در دسترس است با VR یا سالن تکنولوژی سنجش با کابل و یا اتصال رابط هستند. اندازه محدوده از 3 / 8-24 و M10X1 به 3 / 4-16 و M16X1.5. قابلیت سنسور محدوده از سرعت صفر به تشخیص فرکانس بالا و تمام واحد های مناطق سنجش از مهر و موم شده اند برای جلوگیری از نفوذ مایع است. همچنین در دسترس جهت واحد سنجش و نسخه مکان خطرناک برای هر دو شمال امریکا (NEC، CEC) و اروپا (ATEX) می باشد.

اطلاعات بیشتر