محصولات محصولات کواکس(Coax)آلمان 2/2 Way co-ax® green line Valves

2/2 Way co-ax® green line Valves

سری خط ™ سبز است به خصوص به عنوان یک سری انرژی کارآمد دریچه های برقی را توسعه داده است. به همین دلیل دریچه های استاندارد به طور مستقیم کنترل از Muller شرکت تبر با کاملا جدید، الکترونیک کنترل ثبت زوج شده است.

2/2 Way coaxial Valves co-ax® green line™

سری خط ™ سبز است به خصوص به عنوان یک سری انرژی کارآمد دریچه های برقی را توسعه داده است. به همین دلیل دریچه های استاندارد به طور مستقیم کنترل از Muller شرکت تبر با کاملا جدید، الکترونیک کنترل ثبت زوج شده است.

اطلاعات بیشتر