محصولات محصولات الکترور(elektror آلمان) هواکش های صنعتی

MAF

تا به 200000 متر مکعب / ساعت (3300 متر مکعب / دقیقه) و 2000 پا با درایو مستقیم یا تسمه - عملیات فرکانس نیز ممکن است. مسکن ساخته شده از فولاد یا فولاد ضد زنگ، پروانه ساخته شده از پلاستیک یا آلومینیوم. طرفداران این نوع سری همیشه خاص به پروژه پیکربندی شده است.

اطلاعات بیشتر

HAFC

تا به 145000 متر مکعب / ساعت (2500 متر مکعب / دقیقه) و 5200 پا با درایو مستقیم یا تسمه - عملیات فرکانس نیز ممکن است. مسکن ساخته شده از فولاد یا فولاد ضد زنگ، پروانه ساخته شده از پلاستیک یا آلومینیوم. طرفداران این نوع سری همیشه خاص به پروژه پیکربندی شده است.

اطلاعات بیشتر