محصولات محصولات الکترور(elektror آلمان) بلورس سانتریفوژ آزاد چرخ

PFL

تا 300،000 متر مکعب / ساعت (5000 متر مکعب / دقیقه) و 3300 پا با درایو مستقیم یا تسمه - عملیات فرکانس نیز ممکن است. پروانه با تیغه های خم به عقب و ساخته شده از فولاد یا فولاد ضد زنگ. طرفداران این نوع سری همیشه خاص به پروژه پیکربندی شده است.

اطلاعات بیشتر

PFM

تا 300،000 متر مکعب / ساعت (5000 متر مکعب / دقیقه) و 5000 پا با درایو مستقیم یا تسمه - عملیات فرکانس نیز ممکن است. پروانه با تیغه های خم به عقب و ساخته شده از فولاد یا فولاد ضد زنگ. طرفداران این نوع سری همیشه خاص به پروژه پیکربندی شده است.

اطلاعات بیشتر