محصولات محصولات کریوان (Kriwan) آلمان دروازه

DP-Modbus-Gateway

رابط: RS485 ولتاژ منبع تغذیه: AC 115-230V

اطلاعات بیشتر

Modbus-LAN Gateway

ولتاژ منبع تغذیه: 230V AC

اطلاعات بیشتر