محصولات محصولات استگو (Stego) آلمان سرمایشی فیلتر فن

فیلتر فن

سر و صدای بسیار کم عمق حداقل در محوطه طرح وظیفه مندی صرفه جویی در زمان نصب و راه اندازی مقاوم در برابر UV

FF 018

21m³/h to 102m³/h سر و صدای بسیار کم عمق حداقل در محوطه طرح وظیفه مندی صرفه جویی در زمان نصب و راه اندازی مقاوم در برابر UV

اطلاعات بیشتر

FF 018

200m³/h تعمیر و نگهداری پایین بالا از طریق جریان حجم هوا طراحی کاربردی زمان صرفه جویی عایق مقاوم در برابر UV

اطلاعات بیشتر

FF 018

300m³/h سر و صدای بسیار کم عمق حداقل در محوطه حجم هوا بالا را از طریق جریان گردش هوا مرتب قابلیت اطمینان بالا مقاوم در برابر UV

اطلاعات بیشتر

FF 018

بالا را از طریق جریان حجم هوا طراحی کاربردی زمان صرفه جویی مقاوم در برابر UV عایق

اطلاعات بیشتر