محصولات محصولات تراکو پاور (Traco Power) سوئیس مبدل (کانورتر) DC-DC پکیج قطعات نصب شده روی سطح SMD

TSR 0.5SM

0.5 آمپر ، ورودی: 4.75 – 32 VDC ، خروجی: 1.5 - 15 VDC (تنظیم شونده) رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SMD، ورودی به خروجی POS

اطلاعات بیشتر

TES 1

1 وات ، ورودی : ±10%: 5, 12, 24 VDC ، خروجی: 3.3, 5, 9, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم نشده

اطلاعات بیشتر

TES 1V

1 وات ، ورودی: ±10%: 5, 12, 24 VDC ، خروجی: 3.3, 5, 9, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC SMD Package, non-regulated, 3000 VDC I/O Isolation

اطلاعات بیشتر

TMR 1SM

1 وات ، ورودی: 4.5-9/9-18/18-36/36/75 VDC ، خروجی:5, 12, 15, ±12, ±15 VDC مبدل 1 وات مقرون به صرفه و فشرده در بسته SMD

اطلاعات بیشتر

TSM

توان: 1 وات ورودی: ±10%: 5, 12, 24 VDC خروجی: 5, 9, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC مبدل DC/DC یک وات در یک بسته SOIC-14/18

اطلاعات بیشتر

TSR 1SM

توان: 1 آمپر ورودی: 3.3 – 36 VDC خروجی: 1.2 - 15 VDC رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SMD، ورودی به خروجی POS

اطلاعات بیشتر

TSRN 1SM

توان: 1 آمپر ورودی: 3 – 42 VDC خروجی: 1.2-15.5 / -1.5- -15.5 VDC (قابل تنظیم) رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SMD، ورودی pos به خروجی neg

اطلاعات بیشتر

TDR 2SM

توان: 2 وات ورودی: 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 VDC خروجی: 5, 12, 15, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده به صورت 2:1

اطلاعات بیشتر

TDR 2WISM

توان: 2 وات ورودی: 4.5-18, 9-36, 18-75 VDC خروجی: 5, 12, 15, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده به صورت 4:1

اطلاعات بیشتر

TES 2H

توان: 2 وات ورودی: ±10%: 5, 12, 24 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, ±5, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم نشده

اطلاعات بیشتر

TES 2M

توان: 2 وات ورودی: ±10%: 5, 12, 24 VDC خروجی: 5, 12, 15, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم نشده ، ایزوله سازی 4000 VAC I/O، Medical 2 x MOOP

اطلاعات بیشتر

TES 2N

توان: 2 وات ورودی: 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده ، ورودی 2:1

اطلاعات بیشتر

TES 5

توان: 5 وات ورودی: 9-18, 18-36, 36-75 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده ، ورودی 2:1

اطلاعات بیشتر

TES 5WI

توان: 5 وات ورودی: 9-36, 18-75 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده ، ورودی 4:1

اطلاعات بیشتر

TDR 3SM

توان: 3 وات ورودی: 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 VDC خروجی: 5, 12, 15, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده ، ورودی 2:1

اطلاعات بیشتر

TDR 3WISM

توان: 3 وات ورودی: 4.5-18, 9-36, 18-75 VDC خروجی: 5, 12, 15, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده ، ورودی 4:1

اطلاعات بیشتر

TES 3

توان: 3 وات ورودی: 9-18, 18-36, 36-75 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده ، ورودی 2:1

اطلاعات بیشتر

TES 3WI

توان: 3 وات ورودی: 9-36, 18-75 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده ، ورودی 4:1

اطلاعات بیشتر

THL 3WISM

توان: 3 وات ورودی: 9-36, 18-75 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده ، ورودی 4:1

اطلاعات بیشتر

TDN 3WISM

توان: 3 وات ورودی: 4.5-18, 9-36, 18-75 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC بسته Cubical ، تنظیم شده ، ورودی 4:1

اطلاعات بیشتر

TDN 5WISM

توان: 5 وات ورودی: 4.5-13.2, 9-36, 18-75 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC بسته Cubiform ، تنظیم شده ، ورودی 4:1 - کوچکترین در جهان

اطلاعات بیشتر

THL 6WISM

توان: 6 وات ورودی: 9-36, 18-75 VDC خروجی: 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC بسته SMD ، تنظیم شده ، ورودی 4:1 ، فیلتر داخلی مطابق EN55022 class A

اطلاعات بیشتر

TOS

توان: 6 تا 30 آمپر ورودی: 2.4 – 14 VDC خروجی: 0.75 – 5.0 / 0.8 – 5.5 VDC بسته SMD یا ، POL رگولاتور سوئیچینگ، ، ورودی مثبت به خروجی مثبت

اطلاعات بیشتر

TON 15

15 وات قاب،باز SMD و یا از طریق سوراخ

اطلاعات بیشتر