محصولات محصولات تراکو پاور (Traco Power) سوئیس مبدل (کانورتر) DC-DC رگولاتور غیر ایزوله مرحله ای

مدل: TSR 0.5

0.5 آمپر ، 4.75 – 32 VDC 1.5 - 15 , VDC رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SIP ، ورودی به خروجی POS

اطلاعات بیشتر

TSR 0.5SM

0.5 آمپر ، 4.75 – 32 VDC 1.5 - 15 , VDC (قابل تنظیم) رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SIP ، ورودی به خروجی POS

اطلاعات بیشتر

TSN 1

1 آمپر ، ورودی 7.0 – تا 32- VDC ، خروجی 5.0V تا 15V- رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SIP ، ورودی به خروجی neg ، خروجی سازگار با LM79xx pin

اطلاعات بیشتر

TSR 1

1 آمپر ، ورودی: 4.6 – 36 VDC ، خروجی: 1.2 - 15 VDC رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SIP ، ورودی به خروجی POS ، خروجی سازگار با LM78xx pin

اطلاعات بیشتر

TSR 1SM

توان: 1 آمپر ورودی: 3.3 – 36 VDC خروجی: 1.2 - 15 VDC رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SMD، ورودی به خروجی POS

اطلاعات بیشتر

TSRN 1

1 آمپر ، ورودی: 4.6 – 42 VDC ، خروجی: 1.5 تا 15 یا 1.5- تا 15.5- VDC رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SIP ، ورودی pos به خروجی neg ، خروجی سازگار با LM78xx pin

اطلاعات بیشتر

TSRN 1SM

1 آمپر ، ورودی: 3 – 42 VDC ، خروجی: 1.2-15.5 / -1.5- -15.5 VDC (قابل تنظیم) رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SMD، ورودی pos به خروجی neg

اطلاعات بیشتر

TSR 2

2 آمپر ، ورودی: 3 تا 5.5 و 4.6 تا 36 VDC ، خروجی: 1.2 - 15 VDC رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SIP ، ورودی به خروجی POS ، خروجی سازگار با LM79xx pin

اطلاعات بیشتر

TSR 3

3 آمپر ، ورودی : 2.5 - 5.5, 4.5 - 14, 10 - 30 VDC ، خروجی: 0.6 - 15, -0.6 - -15 VDC (تنظیم شونده) رگولاتور سوئیچینگ POL ، قاب باز SIP ، ورودی به خروجی pos

اطلاعات بیشتر

TOS

6 تا 30 آمپر ، ورودی: 2.4 – 14 VDC ، خروجی: 0.75 – 5.0 / 0.8 – 5.5 VDC رگولاتور سوئیچینگ POL ، بسته SIP یا SMD ، ورودی به خروجی POS

اطلاعات بیشتر