محصولات محصولات روالکو (Revalco) ایتالیا ترانسدیوسر

ترانسدیوسر 1CORIA

مبدل دستگاهی است که یک پارامتر الکتریکی داده شده را اندازه گیری می کند که سپس از طریق مدار الکتریکی تبدیل می شود و به یک سیگنال DC تبدیل می شود که به طور مستقیم با ورودی متناسب است، به منظور نمایش دینامیک از راه دور بدون از دست دادن دقت.

اطلاعات بیشتر

ترانسدیوسر1CORPA50

سه مرحله انتقال فعال و واکنش پذیر بار غیر قابل انکار، 4 سیم با NEUTRAL

اطلاعات بیشتر

ترانسدیوسر1CORPA20

سه فاز انتقال دهنده های فعال و واکنش پذیر توازن باطری، 3 سیم بی سیم بدون سیم

اطلاعات بیشتر

ترانسدیوسر1CORPA40

سه مرحله انتقال فعال و واکنش پذیر باارزشی، 4 سیم با NEUTRAL

اطلاعات بیشتر