محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان اینترفیس المنت های روشنایی ( برج روشنایی ) سریModlight 50

4000-75501-5310000

سبز، کهربا، قرمز شماره Art.No .: 4000-75501-5310000 وزن: 0.407 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر

4000-75501-5310000

سبز، کهربا، قرمز شماره Art.No .: 4000-75501-5310000 وزن: 0.407 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر

4000-75050-1014000

ورودی 24VDC شماره Art.No .: 4000-75050-1014000 وزن: 0.044 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر

4000-75070-0000920

ورودی جانبی جانبی شماره Art.No .: 4000-75070-0000920 وزن: 0.365 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر

4000-75070-0000921

ورودی جانبی جانبی شماره Art.No .: 4000-75070-0000921 وزن: 0.381 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر

4000-75050-0000900

شماره Art.No .: 4000-75050-0000900 وزن: 0.102 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر

4000-75070-0000913

شماره Art.No .: 4000-75070-0000913 وزن: 0.086 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر

4000-75070-0000901

شماره Art.No .: 4000-75070-0000901 وزن: 0.092 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر

4000-75070-0000902

شماره Art.No .: 4000-75070-0000902 وزن: 0.147 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر