محصولات محصولات یوکن (Yuken) ژاپن پمپ ها پمپ های پره ای

مدل : PVR and PVM Series

پمپ های سری های 'PVR' در ابزار ماشین های عمومی کابرد دارند و بصورت پمپ های دوتایی و تکی در دسترس هستند. سریهای PVM جهت ابزار قابل حمل کاربرد دارند . این پمپ ها در دو نوع دوتایی و تکی به همراه شفت های اسپلاین (دندانه ای) SAE•A.BB, C به صورت انتخابی وجود دارند.

اطلاعات بیشتر

مدل : PV2R Series

پمپ های سری های 'PVR' در ابزار ماشین های عمومی کابرد دارند و بصورت پمپ های دوتایی و تکی در دسترس هستند. سریهای PVM جهت ابزار قابل حمل کاربرد دارند . این پمپ ها در دو نوع دوتایی و تکی به همراه شفت های اسپلاین (دندانه ای) SAE•A.BB, C به صورت انتخابی وجود دارند.

اطلاعات بیشتر

مدل : SVP Series

سری 'SVP' کم صدا ، مقاوم در برابر ضربه و در دامنه وسیعی با ظرفیت کم وتک مرحله ای موجود و در دسترس است تا پمپ فشار را دو برابر بالا ببرد. انواع پمپ حداکثر فشار عملی kgf/cm^2 تک پمی 210 سری Svp دو پمپی 210

اطلاعات بیشتر

مدل :SVP12 Series

پمپ های سری های 'PVR' در ابزار ماشین های عمومی کابرد دارند و بصورت پمپ های دوتایی و تکی در دسترس هستند. سریهای PVM جهت ابزار قابل حمل کاربرد دارند . این پمپ ها در دو نوع دوتایی و تکی به همراه شفت های اسپلاین (دندانه ای) SAE•A.BB, C به صورت انتخابی وجود دارند.

اطلاعات بیشتر

مدل:HPV2M Series

پمپ های سری های 'PVR' در ابزار ماشین های عمومی کابرد دارند و بصورت پمپ های دوتایی و تکی در دسترس هستند. سریهای PVM جهت ابزار قابل حمل کاربرد دارند . این پمپ ها در دو نوع دوتایی و تکی به همراه شفت های اسپلاین (دندانه ای) SAE•A.BB, C به صورت انتخابی وجود دارند.

اطلاعات بیشتر

مدل : HPV22M Series

Features: a)These double pumps consist of both HPV2 series single pumps combined in tandem within a single housing and driven by a common shaft. b)Fluid delivered from the two- separate ports can be either supplied to separate or common circuits. Applications: a)These HPV pumps are designed for high-pressure applications. b)Suitable for mobile applications like Drill rigs, Railways, Presses & Construction Equipments.

اطلاعات بیشتر

مدل : RV20 Series

سری 'RV20 'از پمپ های با کارآئی استثنایی و عملکرد کامل است که جهت کاربردهای ماشین آلات بطور وسیعی استفاده میشود.

اطلاعات بیشتر