محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا لوازم اندازه گیری لوازم اندازه گیری تابلویی فیز (FASE) ایتالیا لوازم اندازه گیری دارای نور پس زمینه لوازم اندازه گیری گرد (Circular Shape)