محصولات محصولات یوکن (Yuken) ژاپن پمپ ها پمپ های پیستونی

مدل :AR Series

در پمپ های سری جدید ‘AR’/’A’ جهت کارایی بالا و سروصدای کم از آلومینیوم استفاده میشود. این اندازه از پمپ های سری AC حجم کم تری دارد و فشرده تر است و سروصدای بسیار کمی دارد سری های A3H پمپ با طراحی کاملی بوده و از طریق فناوری Yuken توسعه یافته و دارای دامنه زیاد در فشار و جابجایی می¬باشد.

اطلاعات بیشتر

مدل:A Series

در پمپ های سری جدید’A’ جهت کارایی بالا و سروصدای کم از آلومینیوم استفاده میشود. این اندازه از پمپ های سری AC حجم کم تری دارد و فشرده تر است و سروصدای بسیار کمی دارد سری های A3H پمپ با طراحی کاملی بوده و از طریق فناوری Yuken توسعه یافته و دارای دامنه زیاد در فشار و جابجایی می¬باشد. نوع پمپ : سری A حداکثر فشار عملی:210: kgf/cm2

اطلاعات بیشتر

مدل : A3H Series

در پمپ های سری جدید A3H جهت کارایی بالا و سروصدای کم از آلومینیوم استفاده میشود. این اندازه از پمپ های سری AC حجم کم تری دارد و فشرده تر است و سروصدای بسیار کمی دارد سری های A3H پمپ با طراحی کاملی بوده و از طریق فناوری Yuken توسعه یافته و دارای دامنه زیاد در فشار و جابجایی می¬باشد.

اطلاعات بیشتر