محصولات محصولات تور (Tor) ایتالیا آلارم دهنده و نمایش دهنده رله های آلارم دهنده رله پرچمی رله پرچمی سری RCN

مدل: RCNE energizing model

• اتاقهای کنترل • Mimic diagrams ویژگیها : • ظرفیت جریان بالا • موقعیت آزاد • گرمای زیاد بنا به در خواست توضیحات: رله پرچمی flag relay از یک آهنربا ی الکتریکی تشکیل شده است که دو سطح تماس قابل تبدیل و سیگنال دهی نوری را در سه موقعیت با سه رنگ هدایت میکند که به نوبت دو سطح تماس قابل تبدیل را هدایت میکند. آهنربا ی الکتریکی ، سطوح تماس , مکانیسم سیگنال دهی و کارت در یک جعبه پلاستیکی با یک صفحه جلویی و اتصال دهنده های دو شاخه محصور میشود .صفحه جلویی دارای یک پنجره است که سه سیگنال را نشان میدهد وشامل یک مکانیسم کلیدی ری ست است. رله در دو نسخه ساخته میشود : " انرژی زا (RCNE) و انرژی زدا (RCND ) ". این رله بطور ایده ال مناسب هر نوع شرایط محیط زیستی است .تعداد زیادی از رله های پرچمی در بانکهایی مونتاژ میشوند. در شرایط طبیعی ( رله انرژی زدا ) سیگنال برنگ سیاه است .وقتی با یک ولتاژ مناسب سیم پیچ ، هدایت میشود رنگ ان قرمز میشود . دو سطح تماس سوییچ پرچم قابل تبدیل هستند. با فشار بر روی کلید ، رنگ سفید ظاهر میشود و دو سطح تماس پرچم موقعیت ابتدایی راادامه میدهد. وقتی کلید را آزاد میکنید اگر سیم پیچ انرژ ی زدا باشد سیگنال به رنگ سیاه بر میگردد واگر سیم پیچ هنوز انرژی زا باشد رنگ آن سفید میماند تا انرژی زدایی سیم پیچ صورت گیرد.

اطلاعات بیشتر

مدل: RCND de-energizing model

ویژگیها : • ظرفیت جریان بالا • موقعیت آزاد • گرمای زیاد بنا به در خواست توضیحات: رله پرچمی flag relay از یک آهنربا ی الکتریکی تشکیل شده است که دو سطح تماس قابل تبدیل و سیگنال دهی نوری را در سه موقعیت با سه رنگ هدایت میکند که به نوبت دو سطح تماس قابل تبدیل را هدایت میکند. آهنربا ی الکتریکی ، سطوح تماس , مکانیسم سیگنال دهی و کارت در یک جعبه پلاستیکی با یک صفحه جلویی و اتصال دهنده های دو شاخه محصور میشود .صفحه جلویی دارای یک پنجره است که سه سیگنال را نشان میدهد وشامل یک مکانیسم کلیدی ری ست است. رله در دو نسخه ساخته میشود : " انرژی زا (RCNE) و انرژی زدا (RCND ) ". این رله بطور ایده ال مناسب هر نوع شرایط محیط زیستی است .تعداد زیادی از رله های پرچمی در بانکهایی مونتاژ میشوند.

اطلاعات بیشتر