محصولات محصولات یوکن (Yuken) ژاپن کمپکتور های اصلاح خودکار (Automatic Shaving Compactor) یوکن Yuken

دستگاهای قدرت

یوکن میتواند سیستم های هیدرولیک را طراحی کند جهت رفع نیازهای مشتریان طراحی نماید . علاوه بر این ، سیستمهای بسته بندی استاندارد موجودند که می¬توانند در فضا و قدرت با عملکرد بالایی صرفه جویی نمایند .

اطلاعات بیشتر