محصولات محصولات یونی دیتا (Unidata) ایتالیا ترانسدیوسر و ترانسمیتر ترانسدیوسر توان

مدل: S3-WRH

Il trasduttore S3-WR, è costruito in formato DIN 6 moduli per montaggio interno quadro su guida DIN omega. S3-WR ha 3 uscite analogiche programmabili con polo di zero in comune; isolate dagli ingressi e dall’alimentazione, e 2 uscite digitali optoisolate a collettore aperto per il conteggio remoto delle energie, è in esecuzione orizzontale DIN 6 moduli, misura 106 x 90mm con una profondità di 60mm

اطلاعات بیشتر